Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Magdalena Jajkiewicz

Sekretariat

 • Katarzyna Szatan
 • Ewa Madejska

Dział Księgowości

Główna Księgowa

 • Bożena Starzyk

Księgowość

 • Renata Borkowska
 • Agnieszka Anna Kowalewska
 • Anna Gołąb
 • Klaudia Glanowska
 • Justyna Czubak
 • Agnieszka Kowalewska

Kasa

 • Barbara Kubat

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Pomocy Środowiskowej

 • Monika Sibiga

Zespół ds. pierwszego kontaktu

 • Ewa Graczyk

Zespół ds. pracy socjalnej

 • Agnieszka Barczyk
 • Agnieszka Będkowska
 • Janusz Gamrat
 • Marta Kaczmarczyk
 • Dorota Sułkowska
 • Anna Walotek
 • Magdalena Kotwinowska

Asystenci rodziny

 • Małgorzata Olek
 • Jolanta Ryza-Kleban

 

Zespół ds. przyznawanych decyzją

 • Jolanta Piątek
 • Jadwiga Straś
 • Iwona Głowacka
 • Katarzyna Kasprzyk
 • Aleksandra Szeliga
 • Anna Knapczyk
 • Katarzyna Pączek
 • Kamila Chochół
 • Anna Niezgoda

 

Zespół ds. Usług

 • Dorota Bigaj
 • Anna Mazur
 • Aneta Ścigaj
 • Renata Wcisło-Lekston

Opiekunki

 • Anna Pałka
 • Grażyna Domagała
 • Jolanta Dyduch
 • Magdalena Kajda
 • Żaneta Ćmiel
 • Monika Sajdak
 • Agnieszka Solecka
 • Anna Tomsia
 • Kinga Wolska

Dział Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Świadczeń Rodzinnych

 • Magdalena Trólka

Świadczenia rodzinne

 • Katarzyna Banaś
 • Elżbieta Mazurek
 • Joanna Brzozowska
 • Justyna Kocyba -Szala

Fundusz Alimentacyjny

 • Barbara Twardowska
 • Justyna Gąciarz

Świadczenia wychowawcze

 • Małgorzata Kasprzyk
 • Aleksandra Krawczyk

Dział Dodatków Mieszkaniowych

 • Anna Głąb

Małgorzata Drygała