KADRA

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

Dyrektor:

mgr Danuta Pietraszewska
 

Kierownik Pomocy Środowiskowej:

Jadwiga Odrzywolska
 

Kierownik Świadczeń Rodzinnych:

Wiesława Sochacka
 

Główna Księgowa:

Barbara Fulbiszewska
 

Sekretariat:

Agnieszka Kowalewska
 

Kasa:

Barbara Kubat
Aneta Mazur

Sekcja Księgowości:

mgr Renata Borkowska
Agnieszka Korczak
Teresa Kania
 

 

Sekcja Świadczeń:

Anna Włodarska
Joanna Biegier

 

 

 

                 Obsługa:

            Bogusława Barczyk   
            Anna Piątek

 

Pracownicy socjalni:

     

Jolanta Banyś

mgr Agnieszka Barczyk
mgr Agnieszka Będkowska
mgr Magdalena Bień
mgr Janusz Gamrat
mgr  Dorota Bigaj
Danuta Dudek
Iwona Głowacka
Grażyna Głowicka
Ewa Graczyk
mgr Magdalena Jajkiewicz
mgr Marta Jędrasik
mgr Marta Kaczmarczyk
Katarzyna Kasprzyk
mgr Monika Kalińska

mgr Agnieszka Konieczna - Zielonka

mgr Anna Mazur
mgr Marta Nabielska
mgr Dorota Sułkowska
Grażyna Patoła-Fugiel
Jolanta Piątek

mgr Jadwiga Straś
Bogusława Szewczyk
mgr Aneta Ścigaj
mgr Anna Walotek
mgr Renata Wcisło-Lekston

Świadczenia rodzinne:
 
mgr Agnieszka Radowiecka
mgr Katarzyna Banaś
mgr Magdalena Trólka
mgr Elżbieta Mazurek
Aleksandra Dąbrowska
Szymon Polkowski

mgr Monika AmbrozikUsługi opiekuńcze:
Ewa Bednarz
Żaneta Ćmiel
Jolanta Dyduch
Mirosława Flasza
Anna Pałka
Beata Profic
Danuta Gancarz
Grażyna Domagała
Bernadetta Gardeła

Justyna Czubak

 

          Dodatki mieszkaniowe

      Szczecina Maria