//ops.olkusz.pl/wp-content/uploads/2021/06/LOGO-Punkt-Poradnictwa-Specjalistycznego-w-OPS-Olkusz.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w ramach programu „Wspieraj Seniora”

Rok 2020Nr umowy: 633/OPS/2020Kwota dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszy: 131 904 złW ramach działu 852, rozdziału 85295, § 2030 klasyfikacji budżetowej, budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, (zorganizowanie i realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat
i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

Osoby starsze należą do tej grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie.

Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osoby z terenu Gminy Olkusz przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Seniorze! potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń:

Numer Infolinii 22/ 505 -11-11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie, zweryfikuje zgłoszenie i ustali potrzeby i usługę wsparcia, zgodnie ze wskazanym zakresem.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Usługa wsparcia jest przyznawana w ramach realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniemCovid-19.

Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga  przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
i wydania decyzji administracyjnej.

Ośrodek pomocy społecznej, organizację i realizację usługi wsparcia, może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecić realizację zadania organizacją pozarządowym, lub poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów w formie wolontariatu do zgłaszania się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu.