Uncategorised

INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację panującą w kraju dotyczącą choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 (KORONAWIRUSEM), w trosce o bezpieczeństwo sanitarne   w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej, możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Osoby zmuszone do osobistego załatwienia spraw uprasza się o zachowanie odpowiedniej odległości- co najmniej 1 metra od innych osób oczekujących.

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zalecanych przez służby sanitarne.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INFORMACJA

Świadczeniobiorców prosimy o tworzenie kolejki do kasy na zewnątrz budynku i pojedyncze wchodzenie w celu wypłaty świadczeń.

DZIĘKUJEMY

Kodeks Etyczny Pracowników OPS

 

Proaktywni z POWER-em!

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem: 21 - 28 lutego 2020 roku.


 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem:

21 - 28 lutego 2020 roku.

 

         Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku, obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Zasadniczym celem tej inicjatywy, jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, udzielanie im niezbędnych informacji w zakresie przysługujących uprawnień, jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii.

         W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje o:

- uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz o możliwości i sposobie załatwienia ich spraw,

podmiotach mogących udzielić im pomocy, w tym instytucjach rządowych i organizacjach działających w sektorze organizacji pozarządowych, zajmujących się niesieniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i zapewniających opiekę i wsparcie ofiarom przestępstw.

 

Dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

 

Jak co roku, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu również pełnią dyżury w dniach od 21.02. do 28.02.2020r., w trakcie których można skorzystać z bezpłatnych porad w tym zakresie.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

W dniu 25.02.2020 r. w godz. 9.00-12.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 18, odbędzie się dyżur kuratora sądowego i funkcjonariusza KPP w Olkuszu.

Bezpłatnych porad udzielają również Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00 tel. 32/647-82-00.

Dzielnicowi pełnią dyżury w godzinach od 7.00-15.00 pod służbowymi numerami telefonów.

Ponadto, we wtorek tj. 25 lutego 2020 roku, w godzinach 15.00 - 17.00
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu dyżur pełni radca prawny, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który udziela bezpłatnych porad osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 641 32 12 wew. 49

                                                                                   ZAPRASZAMY!

        

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 27.12.2019r.

 

 

 

 

 

Zamówienie usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne/ wsparcie świadczone dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. ( dwie godziny w tygodniu)

 

 

 

 

 

Wybrano ofertę:

 

 

 

Urszula Ryza

 

ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 4/12

 

32-300 Olkusz

 

 

 

Przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne