Uncategorised

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie ( osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej         w okresie od czerwca - grudnia 2017r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

zaproszenie do składania ofert na prawnika

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

 

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

                                                                                                               Olkusz, dnia 22.05.2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

 

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

4. Termin wykonania zamówienia: czerwiec–grudzień 2017 rok (dwie godziny w tygodniu)

 

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

 

6. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

 

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 31 maja 2017r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiście                 w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

 

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

 

Czytaj więcej: zaproszenie do składania ofert na prawnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.12.2016r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie ( osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej         w okresie od stycznia - grudnia 2016r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

            Kancelaria Radcowska  LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Sp.K.

             Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek

              40-048 Katowice

 ul. Tadeusza Kościuszki 45/8

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

   
   

 

 

 
   


Tydzień Pomocy

Osobom

 Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

            W dniach od 20 do 26 lutego 2017 roku obchodzony będzie, wzorem lat minionych, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Akcja ta koordynowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości a związana jest z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Celem tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest udzielania niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw w Polsce, wyznaczeniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów                  i instytucji publicznych w tej kwestii.

            Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wspomnianych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji udzielać będą nie tylko prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy                   i notarialni, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi i komornicy, ale także psycholodzy, lekarze, pracownicy pomocy społecznej.

            Przez pięć dni także w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, od godz. 10.00 do 13.00, będzie działał taki punkt.

            Przyłączając się do akcji pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pełnią dyżury, w trakcie których można skorzystać z bezpłatnych porad w tym zakresie.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem telefonu

32/ 641 32 12  wew. 49

            Bezpłatnych porad udzielają również funkcjonariusze Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, ul. Jana Pawła II, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 20.00 tel. 32/647-82-00.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 05.12.2016r. na

 

usługę obejmującą  poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne dla osób            z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od stycznia - grudnia 2017r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Wybrano ofertę:

            Gabinet Psychoterapii

              Maria Suchodolska - Wójcicka

              32-340 Wolbrom

 os. Skalska 8/19

 

Przedstawiona oferta spełniała wymogi formalne.