Uncategorised

Oferta na stanowisko psychologa

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                Olkusz, dnia 11.05.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: czerwiec–grudzień 2018 rok (dwie godziny w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania –zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 30 maja 2018r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście               w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty                                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

Czytaj więcej: Oferta na stanowisko psychologa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- poradnictwo psychologiczne(psycholog)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

Olkusz, dnia 06.12.2017r.

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2018 rok (dwie godziny                          w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 grudnia 2017r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

  

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- poradnictwo psychologiczne(psycholog)

Informacja o heppeningu Żyję Fair Play-Bez przemocy i Agresji"

Happening pod hasłem „Żyję Fair Play- Bez Przemocy i Agresji”

            Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu –  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,                w dniu 27 października 2017r.  o godz. 10.00 zorganizował Happening pod nazwą „Żyję Fair Play- Bez Przemocy i Agresji”, którego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

Celem akcji było propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem agresji            i przemocy, podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawiska agresji i przemocy, promowanie pozytywnych wartości oraz wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy i agresji.

 


 

W ramach happeningu odbył się:

-        spektakl profilaktyczny poruszający problem przemocy i agresji w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”  z Krakowa, który zaprezentował spektakl pt.          ”Z pamiętnika kujonki”;

 


 


 

-        mecz piłki siatkowej – „Gram Fair Play” z udziałem uczniów szkół;

 


 

 

 

-        tor sprawnościowy

 


 Wszystkim uczestnikom rozgrywek sportowych należą się słowa uznania za udział w zawodach, zaangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair – play w jakim rozgrywane były zawody.

W grze można było zobaczyć zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy punkt.

Turniej rozgrywany był na dobrym, wyrównanym poziomie.

           

            Dzięki hojności ludzi dobrej woli – sponsorów, zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz puchary, które wręczyła Pani Danuta Pietraszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej             w Olkuszu.

 

Dla młodzieży zorganizowany był poczęstunek.

 

 

Happening odbył się w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Happening był jednym z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2018.     

           

            Dyrekcja, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego bardzo dziękują szkołom za aktywny udział  w Happeningu, kadrze pedagogicznej za wkład pracy w przygotowanie uczniów do udziału                     w konkurencjach sportowych.

podziękowania kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli za bezinteresowną pomoc                i wsparcie naszej akcji.

 

 


zaproszenie do składania ofert - poradnictwo prawne (prawnik)

                            OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

Olkusz, dnia 06.12.2017r.

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych – 15.00 – 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3. Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4. Termin wykonania zamówienia: styczeń–grudzień 2018 rok (dwie godziny                          w tygodniu)

5. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

6. Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

- umiejętność sporządzania pozwów i pism procesowych

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1. CV,

2. dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje – dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie – zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4. dane teleadresowe oferenta,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6. wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 22 grudnia 2017r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem „Nabór na stanowisko prawnika” lub osobiście                 w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9. Załączniki:

- formularz oferty

 

Czytaj więcej: zaproszenie do składania ofert - poradnictwo prawne (prawnik)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.05.2017r.

 

Zamówienie usługi obejmującej  poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie ( osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej         w okresie od czerwca - grudnia 2017r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

           M&M LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Michalski

             Radca prawny Michał Michalski

              31-117 Kraków

 ul. Wenecja 17

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Oferta spełnia wymogi formalne i z ofert spełniających wymogi formalne przedłożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.