Informacje o OPS

Informacja

 

 

 

INFORMACJA

 

 

Świadczeniobiorców prosimy o tworzenie kolejki do kasy na zewnątrz budynku i pojedyncze wchodzenie w celu wypłaty świadczeń.

Informacja

LOGO BLOK PODWRKO KAMIENICE

 

Projekt pn.MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Małopolska Zachodnia.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi obecnie nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnychzainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

W ramach realizowanego projektu oferujemy:

- wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznymdla uczestników projektu w kwocie21.020,00 złna każdeutworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- wsparcie pomostowe finansowew maksymalnej kwocie2250,00 zł przez 6 miesięcy na każde utworzone miejsce pracydla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,

- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in.doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z jednym z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 32-310 Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel. 32 307 02 67,

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 645 19 68

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań w ramach projektu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.

http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/zakladanie-i-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorstwa-spolecznego-1/szkolenia-i-doradztwo-dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-ps

 

Informacja

LOGO BLOK PODWRKO KAMIENICE

 

 

Projekt pn. MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi obecnie nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).
W ramach realizowanego projektu oferujemy:
- wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 21.020,00 zł na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł przez 6 miesięcy na każde utworzone miejsce pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego,
- wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego mi.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z jednym z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:
Spółdzielnia Socjalna OPOKA, 32-310 Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel. 32 307 02 67,
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 645 19 68


Zapraszamy również na naszą stronę internetową na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące naszych działań w ramach projektu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami.
http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/zakladanie-i-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorstwa-spolecznego-1/szkolenia-i-doradztwo-dotacje-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-ps

 

Informacja o wynikach rekrutacji

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Olkusz, dn. 22.09.2020

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

na 2 stanowiska :

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury rekrutacji na w/w stanowiska wybrane zostały następujące osoby:

1.Danuta Kubańska

2.Edyta Cieślik

UZASADNIENIE

W/w Panie spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji.

Pod uwagę brane były: wiedza fachowa, umiejętności samodzielnej organizacji pracy, wypowiedzi, prezentacja i zachowanie. Ponadto oceniana była koncepcja funkcjonowania/plan działania placówki wsparcia dziennego, doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Kandydatura Pani Danuty Kubańskiej i Edyty Cieślik zostały najwyżej ocenione i uznane za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

Placówka wsparcia dziennego

 

 

1.Karta zgłoszenia

2.Załącznik nr.1