Informacje o OPS

Komitet Społeczny "Razem"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak spr. OPS 271/3/2015

Olkusz, dnia  17.12.2015r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ?świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku  dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu?

 

 

wybrano ofertę nr 1:  

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:

Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów-  100,00  w kryterium oceny ofert.

 

Poniżej podajemy informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny    :

 

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 cena ofertowa brutto

 

Liczba pkt w kryterium

 ?doświadczenie wykonawcy?

 

 

Razem

 

 

2.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

 

95,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

     100,00 pkt

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                        

                                                                                                 Olkusz, dnia 15.12.2015r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych ? 15.00 ? 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3.      Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4.      Termin wykonania zamówienia: styczeń ?grudzień 2016 rok (dwie godziny w tygodniu)

5.      Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

6.      Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7.      Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ? zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1.      CV,

2.      dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje ? dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3.      dokumenty potwierdzające doświadczenie ? zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4.      dane teleadresowe oferenta,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.      wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8.      Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 30 grudnia 2015r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem ?Nabór na stanowisko prawnika? lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9.      Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                              

                                                                                                          Olkusz, dnia 15.12.2015r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych ? 15.00 ? 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

 

3.      Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 

4.      Termin wykonania zamówienia: styczeń ?grudzień 2016rok (dwie godziny w tygodniu)

 

5.      Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa

6.      Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie/wsparciu psychologicznym w zakresie osób   dotkniętych

   problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7.      Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ? zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1.      CV,

2.      dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje ? dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3.      dokumenty potwierdzające doświadczenie ? zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4.      dane teleadresowe oferenta,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.      wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

 

8.      Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 30 grudnia 2015r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem ?Nabór na stanowisko psychologa? lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9.      Załączniki:

- formularz oferty

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne/ wsparcie...

MIKOŁAJ 2015

W dniu 04 grudnia 2015r Święty Mikołaj odwiedził dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Spotkanie ze Świętym Mikołajem odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Na spotkanie przybyło 106 dzieci wraz z rodzicami. Dzieci i towarzyszących im rodziców ciepłymi słowami przywitała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Pani Danuta Pietraszewska.

 

Czytaj więcej: MIKOŁAJ 2015