Informacje o OPS

PLAKAT RODZINA 500+

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

  

        Od poniedziałku 22.02.2016r. ruszył Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw. To również okazja do wskazania im drogi w walce o swoje prawa.

W związku z powyższym pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pełnią dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z bezpłatnych porad.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem

telefonu 32/641 32 12 wew. 47.

 


Osoby pokrzywdzone mogą również skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych między innymi przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II ,

tel. 32-647-82-00- od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00-20.00 , czy innych przedstawicieli instytucji pomocowych, działających na terenie gminy Olkusz.

PRELEKCJA

 

 

W dniu 04.02.2016 r pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Jędrasik Marta, Kalińska Monika i Renata Wcisło - Lekston przygotowali prelekcję dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu mającą na celu przekazanie informacji dotyczących działalności tut. Ośrodka.

 

Pracownicy przybliżyli uczniom zasady udzielenia pomocy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, scharakteryzowali pracę poszczególnych działów znajdujących się w OPS.

 

Przedstawiono specyfikę pracy pracownika socjalnego, zasady udzielania pomocy finansowej i pracy socjalnej.

 

Omówiono zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

W trakcie spotkania zapoznano uczniów z pracą asystenta rodziny, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która działa przy tut. Ośrodku.

 

Ponadto zwrócono uwagę, że pracownicy socjalni podejmują także dodatkowe działania mające na celu niesienie pomocy , organizują zbiórki publiczne w ramach działalności Komitetu Społecznego ?Razem?.

 

Na zakończenie spotkania pracownicy socjalni udzielali odpowiedzi na zadawane pytania przez uczniów.

 

 

 

WIGILIA 2015

                                                           WIGILIA 2015R

  

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

-          Cyprian Kamil Norwid

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowo ważny w tradycji naszego narodu. Podczas wigilii często dokonujemy analizy mijającego roku.

Powinien być to czas pełen ciepła, miłości, bliskości najważniejszych dla nas osób. Jednak nie dla wszystkich jest to czas miły. Wiele jest osób, które spędzają wigilię w samotności, w czterech ścianach własnego domu.

            Dlatego też w dniu 22.12.2015r po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu podjął inicjatywę organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych. Przy wspólnym stole Wigilijnym zasiadło 130 osób, którzy połamali się opłatkiem i zjedli tradycyjne wigilijne potrawy.

            Świąteczne życzenia złożyli zaproszeni goście ? ks. Tomasz Folga, dyrektor CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, ks. Rafał Stępniewski-wicedyrektor CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, ks. Dziekan Henryk Chmieła, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, ks. Mieczysław Miarka, ks. Prałat Stefan Rogula oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Danuta Pietraszewska.

Spotkanie Wigilijne swoim śpiewem umilili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Olkuszu.

            Atmosfera była pełna pozytywnych uczuć i wzruszeń, niejedna łza popłynęła po policzku. A składane prosto z serca życzenia na pewno zostaną zapamiętane na długo.

Czytaj więcej: WIGILIA 2015

Komitet Społeczny "Razem"