Informacje o OPS

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc to rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny  i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

- doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami

 - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

 

 

Informator NIEBIESKA LINIA

RODZINA 500+

Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

Informacja kolonie

 W dniu 08.07.2016r. łącznie 45 dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, wyjechało na spotkanie z letnią przygodą.

W czasie koloni letnich dzieci w wieku od 8 do 14 lat wypoczywają na 14 dniowym turnusie w Ośrodku w miejscowości Wisełka nad Morzem Bałtyckim.

  

 

 

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka życzą wszystkim dzieciom wspaniałej przygody, słońca, nowych przyjaźni i dużo uśmiechu.

Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?

 

 

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. ?Bo jak nie my to kto??. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W projekcie mogą wziąć udział Kobiety:

 • bez pracy,
 • zamieszkujące teren Powiatu Miechowskiego.
 • mające powyżej 30 r.ż.

Dodatkowe pkt. preferencyjne otrzymują osoby które są:

 • niepełnosprawne
 • w wieku powyżej 50 r.ż.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Płatne staże zawodowe w wymiarze ok.5 miesięcy.
 2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).
 3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia.
 4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym.
 5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną.
 6. Mentoring.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy

 1. wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu,
 2. opieki nad dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną,
 3. stypendium stażowe,
 4. stypendium szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 06.2016 r. godzina 9.00 w ProBiznes Marta Krawczyk przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu.
 • 07.2016 r. godzina 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. 1000-lecia 15 w Olkuszu.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561 lub w Biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, na stronie internetowej http://probiznes-olkusz.pl/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam
Ewelina Żołneczko
Tel. 784 036 561
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15,
32-300 Olkusz

Czytaj więcej: Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?