Informacje o OPS

PRELEKCJA

 

 

W dniu 04.02.2016 r pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Jędrasik Marta, Kalińska Monika i Renata Wcisło - Lekston przygotowali prelekcję dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu mającą na celu przekazanie informacji dotyczących działalności tut. Ośrodka.

 

Pracownicy przybliżyli uczniom zasady udzielenia pomocy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, scharakteryzowali pracę poszczególnych działów znajdujących się w OPS.

 

Przedstawiono specyfikę pracy pracownika socjalnego, zasady udzielania pomocy finansowej i pracy socjalnej.

 

Omówiono zasady przyznawania świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

W trakcie spotkania zapoznano uczniów z pracą asystenta rodziny, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która działa przy tut. Ośrodku.

 

Ponadto zwrócono uwagę, że pracownicy socjalni podejmują także dodatkowe działania mające na celu niesienie pomocy , organizują zbiórki publiczne w ramach działalności Komitetu Społecznego ?Razem?.

 

Na zakończenie spotkania pracownicy socjalni udzielali odpowiedzi na zadawane pytania przez uczniów.

 

 

 

WIGILIA 2015

                                                           WIGILIA 2015R

  

Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

-          Cyprian Kamil Norwid

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowo ważny w tradycji naszego narodu. Podczas wigilii często dokonujemy analizy mijającego roku.

Powinien być to czas pełen ciepła, miłości, bliskości najważniejszych dla nas osób. Jednak nie dla wszystkich jest to czas miły. Wiele jest osób, które spędzają wigilię w samotności, w czterech ścianach własnego domu.

            Dlatego też w dniu 22.12.2015r po raz kolejny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu podjął inicjatywę organizacji Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych. Przy wspólnym stole Wigilijnym zasiadło 130 osób, którzy połamali się opłatkiem i zjedli tradycyjne wigilijne potrawy.

            Świąteczne życzenia złożyli zaproszeni goście ? ks. Tomasz Folga, dyrektor CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, ks. Rafał Stępniewski-wicedyrektor CARITAS Diecezji Sosnowieckiej, ks. Dziekan Henryk Chmieła, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, ks. Mieczysław Miarka, ks. Prałat Stefan Rogula oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Danuta Pietraszewska.

Spotkanie Wigilijne swoim śpiewem umilili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Olkuszu.

            Atmosfera była pełna pozytywnych uczuć i wzruszeń, niejedna łza popłynęła po policzku. A składane prosto z serca życzenia na pewno zostaną zapamiętane na długo.

Czytaj więcej: WIGILIA 2015

Komitet Społeczny "Razem"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak spr. OPS 271/3/2015

Olkusz, dnia  17.12.2015r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ?świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku  dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu?

 

 

wybrano ofertę nr 1:  

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

Uzasadnienie wyboru:

Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów-  100,00  w kryterium oceny ofert.

 

Poniżej podajemy informację o Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu ze streszczeniem oceny    :

 

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

 

Liczba pkt w

Kryterium

 cena ofertowa brutto

 

Liczba pkt w kryterium

 ?doświadczenie wykonawcy?

 

 

Razem

 

 

2.

 

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

 

 

95,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

     100,00 pkt

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15 C

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                        

                                                                                                 Olkusz, dnia 15.12.2015r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

Al.1000-lecia 15c

32-300 Olkusz

Tel./fax 32/641 32 12

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, wykonywane osobiście przez oferenta na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyżury będą realizowane w każdy wtorek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach popołudniowych ? 15.00 ? 17.00. Jeden dyżur nie może trwać krócej niż 2 godziny zegarowe.

3.      Miejsce wykonania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

4.      Termin wykonania zamówienia: styczeń ?grudzień 2016 rok (dwie godziny w tygodniu)

5.      Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie prawnika;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie prawnika

6.      Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w poradnictwie prawnym w zakresie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie;

- komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;

- rzetelność, operatywność;

- zaangażowanie i dyspozycyjność;

 

7.      Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ? zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

1.      CV,

2.      dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje ? dyplom, zaświadczenia, certyfikaty,

3.      dokumenty potwierdzające doświadczenie ? zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy

4.      dane teleadresowe oferenta,

5.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6.      wycenę (brutto) za godzinę zegarową pracy.

8.      Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do 30 grudnia 2015r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz z dopiskiem ?Nabór na stanowisko prawnika? lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 21.

W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS oraz na tablicy informacyjnej OPS w Olkuszu.

9.      Załączniki:

- formularz oferty

 

 

 

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-usługi obejmujące poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych...