Informacje o OPS

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko - opiekunki środowiskowej

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko;

 

  • opiekunki środowiskowej,

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 

 

1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

  • szpitalu psychiatrycznym,

  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

  • zakładzie rehabilitacji,

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.

 

 

 

 

 

Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

 

 

Czytaj więcej: Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

Wigilia 2016

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen ciepła, radości oraz okazywania sobie wzajemnie troski. To także czas refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. 

Jak co roku wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu staramy się  spotkać w świątecznej atmosferze z naszymi podopiecznymi.
W dniu 20.12.2016 r. o godz. 12.00 w sali Caritas przy Parafii odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wraz z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

 

 

 

 

 

Zbiórka środków czystości

   

 

   

Zbiórka środków czystości

Z inicjatywy Komitetu Społecznego ?Razem?, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w dniach 2 i 5 grudnia b.r. została przeprowadzona zbiórka środków czystości.

Wolontariusze z olkuskich szkół ponadgimnazjalnych ? I L.O., IV L.O. oraz Zespołu Szkół nr 4 dyżurowali w tych dniach w godzinach od 10.00 do 18.00 w  dyskontach Biedronki na terenie Olkusza.

Zainteresowanie i ofiarność kupujących podobnie, jak w przypadku Świątecznej Zbiórki Żywności były bardzo duże. Klienci chętnie wrzucali do swoich koszy o jeden czy dwa produkty więcej. Informowani przy wejściu o zbiórce, wracali do nas, by ofiarować produkty na rzecz potrzebujących. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas czuje potrzebę podzielenia się tym, co ma. I ta chęć dzielenia się płynie naprawdę z prosto z serca ? wyjaśnia  Paulina wolontariuszka  biorąca udział w akcji.

Z pozyskanych podczas zbiórki produktów, udało się przygotować 111 paczek, które już są przekazywane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Jak podkreśla koordynator zbiórki  Renata Wcisło ? Lekston, to jak dotąd najbardziej owocna, jeśli chodzi o ilość ofiarowanych produktów akcja. Nie udało by się to, gdyby nie pomoc wolontariuszy, którym jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni ? dodaje.

Zarówno darczyńcom, wolontariuszom, jak i organizatorom oraz dyskontom Biedronka na terenie, których odbyła się zbiórka, składamy gorące podziękowania. Niech dobro powróci do tych, którzy potrafią się nim dzielić!

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc to rodziny wspierające.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny  i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu  w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:

- doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami

 - opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.

 - prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie- dom,    racjonalnego dysponowania budżetem.

 - kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 v      Istnieje problem alkoholowy

 v      Nie ma stałego źródła utrzymania

 v      Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

 v      Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

 v      Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

 v      Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  

 v      Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.