Informacje o OPS

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ops.olkusz.pl


Olkusz: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim
Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki...

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu dotycząca Programu Rodzina 500 plus zaświadczenia o dochodach

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

 

Pole tekstowe: Izba Skarbowa 
w Krakowie
Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne. W tym również o świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek  na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne poprzez aplikację Emp@tia.

Do Izby Skarbowej w Krakowie docierają sygnały, że osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Informujemy, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają informacje o dochodach podatników. Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nie muszą już przychodzić do swojego urzędu skarbowego żeby otrzymać zaświadczenie o dochodach, bo ośrodki pomocy społecznej zrobią to za nich. Uzyskanie zaświadczenia w formie papierowej, według zasad z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

 

Komitet Społeczny "Razem"

W dniu 22.02.2016r. i 26.02.2016r. pracownicy socjalni a zarazem członkowie Komitetu Społecznego "Razem" wraz z wolontariuszami z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu prowadzili zbiórkę środków czystości w dyskontach Biedronka na terenie Olkusza na rzecz najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż dzięki ludziom o dobrym sercu udało nam się zebrać duże ilości środków czystości, które niebawem zostaną rozdysponowane.

Dziękujemy wolontariuszom z Gimnazjum nr 2 i ich opiekunom Pani Katarzynie Biały, Małgorzacie Ścisłowskiej i Ewie Gutkowskiej-Żak za wsparcie i bezinteresowną pomoc.

Serdecznie podziękowania składamy również naszym darczyńcom PSS Społem w Olkuszu i Velvet Care Klucze oraz oczywiście Dyrekcji Jeronimo Martins Polska S.A. za możliwość zorganizowania kolejnej zbiórki w sklepach Biedronka.

Pierwsza tegoroczna zbiórka przerosła nasze oczekiwania i mogliśmy obdarować aż 112 rodzin z terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że kolejne nasze akcje będą równie owocne. Dziękujemy za wsparcie!

 

PLAKAT RODZINA 500+

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

  

        Od poniedziałku 22.02.2016r. ruszył Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa ofiar przestępstw. To również okazja do wskazania im drogi w walce o swoje prawa.

W związku z powyższym pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pełnią dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z bezpłatnych porad.

Dyżury odbywają się od poniedziałku do wtorku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od środy do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Bliższych informacji na temat udzielanej pomocy można uzyskać pod numerem

telefonu 32/641 32 12 wew. 47.

 


Osoby pokrzywdzone mogą również skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych między innymi przez funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu ul. Jana Pawła II ,

tel. 32-647-82-00- od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00-20.00 , czy innych przedstawicieli instytucji pomocowych, działających na terenie gminy Olkusz.