Informacje o OPS

Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?

 

 

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od 01 czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu pn. ?Bo jak nie my to kto??. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W projekcie mogą wziąć udział Kobiety:

 • bez pracy,
 • zamieszkujące teren Powiatu Miechowskiego.
 • mające powyżej 30 r.ż.

Dodatkowe pkt. preferencyjne otrzymują osoby które są:

 • niepełnosprawne
 • w wieku powyżej 50 r.ż.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Płatne staże zawodowe w wymiarze ok.5 miesięcy.
 2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb).
 3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia.
 4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym.
 5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną.
 6. Mentoring.

Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy

 1. wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu,
 2. opieki nad dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną,
 3. stypendium stażowe,
 4. stypendium szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 • 06.2016 r. godzina 9.00 w ProBiznes Marta Krawczyk przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu.
 • 07.2016 r. godzina 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. 1000-lecia 15 w Olkuszu.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561 lub w Biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, na stronie internetowej http://probiznes-olkusz.pl/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam
Ewelina Żołneczko
Tel. 784 036 561
ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15,
32-300 Olkusz

Czytaj więcej: Informacje nt. projektu pn: Bo jak nie my to kto?

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Olkusz, dnia 02.06.2016r.

 

 

Znak spr. OPS 271/1/2016

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na ?organizację kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowych turnusach nad Morzem Bałtyckim ?

 

wybrano ofertę nr 1:

 

?ZBUTA? Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (98,00 pkt) w kryteriach oceny ofert  i była jedyną ważną ofertą złożoną w tym postępowaniu.

 

1. Poniżej podajemy informację o Wykonawcach uczestniczących w ocenie wraz  ze streszczeniem oceny  ofert :

  

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty za cenę brutto

Punkty za atrakcyjność obiektu

Punkty za cenę brutto stawki żywieniowej

Ogółem

 

4

 

?ZBUTA? Sp. z o.o.

58-300 Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 9/2a

 

 

 

75,00

 

 

8,00

 

 

15,00

 

 

98,00

 

 

 

 

Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ops.olkusz.pl


Olkusz: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki alkoholowej dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 14 dniowym turnusie nad Morzem Bałtyckim
Numer ogłoszenia: 125768 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , Aleja 1000-lecia 15C, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 0-32 641 32 12, faks 0-32 641 32 12.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Czytaj więcej: Organizacja kolonii letnich z programem informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki...

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu dotycząca Programu Rodzina 500 plus zaświadczenia o dochodach

Nie musisz iść do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach

 

Pole tekstowe: Izba Skarbowa 
w Krakowie
Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych. Dane te udostępniane są ośrodkom pomocy społecznej bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej.

1 stycznia 2016 r. Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło usługę polegającą na automatycznym udostępnianiu ośrodkom pomocy społecznej informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne. W tym również o świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+. Nowa usługa umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek  na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne poprzez aplikację Emp@tia.

Do Izby Skarbowej w Krakowie docierają sygnały, że osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nadal udają się do urzędów skarbowych, by osobiście uzyskać zaświadczenie o dochodach. Często wiąże się to z dwukrotną wizytą w urzędzie skarbowym. Informujemy, że od stycznia ośrodki pomocy społecznej same pobierają informacje o dochodach podatników. Osoby ubiegające się o świadczenia społeczne nie muszą już przychodzić do swojego urzędu skarbowego żeby otrzymać zaświadczenie o dochodach, bo ośrodki pomocy społecznej zrobią to za nich. Uzyskanie zaświadczenia w formie papierowej, według zasad z lat ubiegłych nie przyśpieszy uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

 

Komitet Społeczny "Razem"

W dniu 22.02.2016r. i 26.02.2016r. pracownicy socjalni a zarazem członkowie Komitetu Społecznego "Razem" wraz z wolontariuszami z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu prowadzili zbiórkę środków czystości w dyskontach Biedronka na terenie Olkusza na rzecz najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż dzięki ludziom o dobrym sercu udało nam się zebrać duże ilości środków czystości, które niebawem zostaną rozdysponowane.

Dziękujemy wolontariuszom z Gimnazjum nr 2 i ich opiekunom Pani Katarzynie Biały, Małgorzacie Ścisłowskiej i Ewie Gutkowskiej-Żak za wsparcie i bezinteresowną pomoc.

Serdecznie podziękowania składamy również naszym darczyńcom PSS Społem w Olkuszu i Velvet Care Klucze oraz oczywiście Dyrekcji Jeronimo Martins Polska S.A. za możliwość zorganizowania kolejnej zbiórki w sklepach Biedronka.

Pierwsza tegoroczna zbiórka przerosła nasze oczekiwania i mogliśmy obdarować aż 112 rodzin z terenu naszej gminy. Mamy nadzieję, że kolejne nasze akcje będą równie owocne. Dziękujemy za wsparcie!