Informacje o OPS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT w dziale świadczeń rodzinnych pełny etat

 Załącznik nr 5

  

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko urzędnicze

 

R E F E R E N T

 

w dziale świadczeń rodzinnych

 pełny etat

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1000-lecia 15c

 32-300 Olkusz

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska

zamieszkała w Olkuszu

 

Zatrudnienie nastąpi od miesiąca stycznia 2017r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent" z dnia 30.11.2016r.

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska wykazała się dobrą znajomością podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz zna podstawowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura Pani Justyny Pasierbińskiej-Kozłowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko - opiekunki środowiskowej

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko;

 

  • opiekunki środowiskowej,

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 

 

1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

  • szpitalu psychiatrycznym,

  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

  • zakładzie rehabilitacji,

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.

 

 

 

 

 

Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

 

 

Czytaj więcej: Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

Wigilia 2016

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen ciepła, radości oraz okazywania sobie wzajemnie troski. To także czas refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. 

Jak co roku wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu staramy się  spotkać w świątecznej atmosferze z naszymi podopiecznymi.
W dniu 20.12.2016 r. o godz. 12.00 w sali Caritas przy Parafii odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wraz z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

 

 

 

 

 

Zbiórka środków czystości

   

 

   

Zbiórka środków czystości

Z inicjatywy Komitetu Społecznego ?Razem?, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, w dniach 2 i 5 grudnia b.r. została przeprowadzona zbiórka środków czystości.

Wolontariusze z olkuskich szkół ponadgimnazjalnych ? I L.O., IV L.O. oraz Zespołu Szkół nr 4 dyżurowali w tych dniach w godzinach od 10.00 do 18.00 w  dyskontach Biedronki na terenie Olkusza.

Zainteresowanie i ofiarność kupujących podobnie, jak w przypadku Świątecznej Zbiórki Żywności były bardzo duże. Klienci chętnie wrzucali do swoich koszy o jeden czy dwa produkty więcej. Informowani przy wejściu o zbiórce, wracali do nas, by ofiarować produkty na rzecz potrzebujących. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas czuje potrzebę podzielenia się tym, co ma. I ta chęć dzielenia się płynie naprawdę z prosto z serca ? wyjaśnia  Paulina wolontariuszka  biorąca udział w akcji.

Z pozyskanych podczas zbiórki produktów, udało się przygotować 111 paczek, które już są przekazywane podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Jak podkreśla koordynator zbiórki  Renata Wcisło ? Lekston, to jak dotąd najbardziej owocna, jeśli chodzi o ilość ofiarowanych produktów akcja. Nie udało by się to, gdyby nie pomoc wolontariuszy, którym jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni ? dodaje.

Zarówno darczyńcom, wolontariuszom, jak i organizatorom oraz dyskontom Biedronka na terenie, których odbyła się zbiórka, składamy gorące podziękowania. Niech dobro powróci do tych, którzy potrafią się nim dzielić!