Informacje o OPS

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent

                                                                                     

                  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu

               32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia  15c

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

                           URZĘDNICZE        

     

                              Referent

                                                       

W DZIALE Dodatków mieszkaniowych na pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)       Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Posiada wykształcenie    wyższe I° lub II°,

d)      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.       Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:

    -  znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

    - znajomość podstawowych zasad ochrony danych osobowych,  

    - znajomość przepisów regulujących przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych

      i energetycznych,

    - znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

    - szybkie przyswajanie wiedzy,

    - biegła obsługa komputera i znajomość podstawowych aplikacji,

    -samodzielność, solidność, uczciwość, dyskrecja, dokładność, operatywność, 

     odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań,

   - umiejętność pracy w zespole,

   - umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność.

 

Czytaj więcej: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT"

                                                                                                                                                                                               Olkusz dnia  13.09.2016r.

 

                                                             OGŁOSZENIE

 

            W związku z ogłoszonym naborem w dniu 24.08.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze  "REFERENT" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 

1.Kordaszewska Katarzyna  - Kosmolów

2.Wielgosz Wioletta          -    Olkusz

3.Facler Agnieszka            -    Olkusz

 

         II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c  w dniu 19  września 2016r / poniedziałek / od godz. 1000 w Sali nr 23 II piętro.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT

                                                                                           Olkusz dnia 21.09.2016r.

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

                                             REFERENT

 

                                              I pełny etat

                             

   w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                ul.  1000-lecia  15 c

 

                            

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie

 

Pani  Katarzyna Kordaszewska   zamieszkała w Kosmolowie

 

 

   Zatrudnienie nastąpi od dnia 03 października 2016r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Kordaszewska Katarzyna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent z dnia 24.08.2016r.

Pani Kordaszewska Katarzyna wykazała się bardzo dobrą znajomością  podstawowych przepisów dot.  przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz dobrą znajomością przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Ma  ogólną wiedzę w zakresie  ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę  wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie   kandydatura Pani Kordaszewskiej Katarzyny została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT"

 

Olkusz dnia 14.12.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 W związku z ogłoszonym naborem w dniu 30.11.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska - Olkusz

 

 

 

 

II etap naboru - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 19 grudnia 2016r

 / poniedziałek / od godz. 1000 w Sali nr 23 II piętro.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT w dziale świadczeń rodzinnych pełny etat

 Załącznik nr 5

  

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko urzędnicze

 

R E F E R E N T

 

w dziale świadczeń rodzinnych

 pełny etat

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1000-lecia 15c

 32-300 Olkusz

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska

zamieszkała w Olkuszu

 

Zatrudnienie nastąpi od miesiąca stycznia 2017r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent" z dnia 30.11.2016r.

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska wykazała się dobrą znajomością podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz zna podstawowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura Pani Justyny Pasierbińskiej-Kozłowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.