Informacje o OPS

OGŁOSZENIE NABORU

                Ośrodek Pomocy Społecznej  w Olkuszu

                   32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia  15c

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

   Księgowa/wy

                                                             

 

W DZIALE      Księgowości  na  pełny etat

 

1.      Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)      Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj, księgowej, posiada co najmniej dwa lata stażu pracy,

d)      Posiada wykształcenie wyższe I° lub II°,

e)      Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       Cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NABORU

OGŁOSZENIE NABORU-Referent

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

32-300 Olkusz; Al. 1000-lecia 15C

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE                                                                      

                                                                                                     

                                              Referent

  

w Dziale Dodatków mieszkaniowych na pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne związane ze:

1)      Stanowiskiem urzędniczym :

Kandydat:

a)       Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b)       Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)     Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, posiada co najmniej dwa lata stażu pracy,

d)      Posiada wykształcenie    wyższe I° lub II°,

e)    Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)        Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE NABORU-Referent

II ETAP NABORU na stanowisko Referent

                                                                                        Olkusz dnia  03.08.2016r.

 

 

                                                             OGŁOSZENIE

 

            W związku z ogłoszonym naborem w dniu 15.07.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze  "Referent" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 1.     Głąb Anna             - Olkusz

2.     Szeląg Marta           - Kwaśniów Górny

3.     Wielgosz Wioletta   - Olkusz

 

         II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c  w dniu 09  sierpnia 2016r / wtorek / od godz. 1200 w Sali nr 23 II piętro.

II ETAP NABORU na stanowisko Księgowa

                                                                                        Olkusz dnia  03.08.2016r.

 

 

 

                                                             OGŁOSZENIE

 

            W związku z ogłoszonym naborem w dniu 13.07.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze  "KSIĘGOWA" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, następujące osoby zakwalifikowały się do II etapu naboru:

 

1.     Szeląg Marta     - Kwaśniów Górny

2.     Stach Anna        - Kosmolów

3.     Banyś Karolina  - Olkusz

 

 

         II etap naboru odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c  w dniu 09  sierpnia 2016r / wtorek / od godz. 900 w Sali nr 23 II piętro.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze KSIĘGOWA

                                                                                           Olkusz dnia 11.08.2016r.

 

 

 

 

 

                              Informacja o wynikach naboru

                                    na stanowisko urzędnicze

                                             KSIĘGOWA

 

                                              I pełny etat

                             

            w  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  OLKUSZU

                                           ul.  1000-lecia  15 c

 

 

                             

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie

 

  Pani  Anna Stach   zamieszkała w Kosmolowie

 

 

Zatrudnienie nastąpi od dnia 22 sierpnia 2016r.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

 

Pani Stach Anna spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa z dnia 13.07.2016r.

Pani Stach Anna wykazała się dobrą znajomością podstawowych zasad księgowania oraz znajomością norm prawnych w jednostkach budżetowych w zakresie finansów publicznych, podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagradzania pracowników. Posiada ogólną wiedzę w zakresie finansowania zadań z pomocy społecznej. Zna podstawowe zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego jak również podstawowe zasady ochrony danych osobowych.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie, kandydatura Pani Stach Anny została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.