Informacje o OPS

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT"

 

Olkusz dnia 14.12.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 W związku z ogłoszonym naborem w dniu 30.11.2016r. na wolne stanowisko urzędnicze "REFERENT" , Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu informuje, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem spełnienia wszystkich wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze do II etapu naboru zakwalifikowała się:

 

 

  1. Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska - Olkusz

 

 

 

 

II etap naboru - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Al. 1000-lecia 15c w dniu 19 grudnia 2016r

 / poniedziałek / od godz. 1000 w Sali nr 23 II piętro.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze REFERENT w dziale świadczeń rodzinnych pełny etat

 Załącznik nr 5

  

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko urzędnicze

 

R E F E R E N T

 

w dziale świadczeń rodzinnych

 pełny etat

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu

 1000-lecia 15c

 32-300 Olkusz

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zatrudniona zostanie:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska

zamieszkała w Olkuszu

 

Zatrudnienie nastąpi od miesiąca stycznia 2017r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent" z dnia 30.11.2016r.

 

Pani Justyna Pasierbińska-Kozłowska wykazała się dobrą znajomością podstawowych przepisów regulujących przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz zna podstawowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ma ogólną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

 

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura Pani Justyny Pasierbińskiej-Kozłowskiej została uznana za spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko - opiekunki środowiskowej

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 15c poszukuje do pracy osobę na stanowisko;

 

  • opiekunki środowiskowej,

 

Wymagane kwalifikacje do stanowiska;

 

 

 

1/ co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 

  • szpitalu psychiatrycznym,

  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

  • zakładzie rehabilitacji,

 

2/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

 

 

Bliższych informacji w w/w sprawie można uzyskać w sekretariacie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy ul. Al. 1000-lecia 15 c

 

tel. 32/ 641 32 12. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°.

 

 

 

 

 

Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

 

 

Czytaj więcej: Promocja projekt i spotkanie informacyjne 03.03.17

Wigilia 2016

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, wyjątkowy, pełen ciepła, radości oraz okazywania sobie wzajemnie troski. To także czas refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. 

Jak co roku wspólnie z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu staramy się  spotkać w świątecznej atmosferze z naszymi podopiecznymi.
W dniu 20.12.2016 r. o godz. 12.00 w sali Caritas przy Parafii odbyła się Wieczerza Wigilijna dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu wraz z Caritas przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.