Informacje o OPS

Mikołajki 2013

              
Corocznie Święty Mikołaj odwiedza dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. W tym roku Mikołaj przybył do dzieci trochę wcześniej. Na "Mikołajkową" uroczystość w dniu 30 listopada 2013r. do Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu przybyło 147 dzieci. Dzieci oraz ich rodziców i opiekunów powitała Pani Danuta Pietraszewska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.

Czytaj więcej: Mikołajki 2013

"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

"Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w realizacji działań"

     W sali konferencyjnej De-Facto w Olkuszu w dniu 09.12.2013r. odbyło sie szkolenie specjalistyczne dla osób, dziłających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Olkusz. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji i umiejętności osób realizujących zadania wynikające z  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedur "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "NIebieskie Karty".

     Szkolenie realizowane było przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, współfinansowanego ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a prowadzone przez prawnika specjalizującego się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultanta w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wykładowcę Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego, reprezentującego Ośrodek Informacji Prawnej w Warszawie, ul. Mickiewicza 70/73.

Czytaj więcej: "Profesjonalizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dobre praktyki i trudności w...