Informacje o OPS

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

?Nowe procedury prawne

w związku z przeciwdziałaniem przemocy

w rodzinie?

 

    W auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu w dniu 07.11.2011r. odbyło się, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, szkolenie tematyczne w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z udziałem przedstawicieli Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

    Szkolenie prowadziła Agnieszka Olszewska z Warszawy ? prawnik i mediator rodzinny, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia?. 

Czytaj więcej: Zespół Interdyscyplinarny

Dzień Pracownika Socjalnego

Mikołaj 2011

                                                                           Święty Mikołaj

 

   Jak co roku Święty Mikołaj odwiedził dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wręczenie paczek połączone zostało z programem artystycznym

?W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja?.

    Na mikołajkową uroczystość w dniu 03.12.2011r do Miejskiego Domu Kultury przybyło 150 dzieci. Małych uczestników oraz ich rodziców , opiekunów powitała Danuta Pietraszewska, Dyrektor Ośrodka.
 


 

Czytaj więcej: Mikołaj 2011

Informacja

    Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu
postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne i fundusz alimenatcyjny, zamieszczone
na stronie internetowej druki dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sa nieaktualne.

Ogłoszenie


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU REALIZUJE PROJEKT SYSTEMOWY

pt.?Równe szanse ? aktywizacja społeczna  i zawodowa osób bezrobotnych??
 

      współfinansowany przez Unię Europejską

      z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura
Projektu mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,
Aleja 1000 - lecia 15c na parterze ? pokój nr 8

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 ? 15.
Tel. 032 641-32-12 , 781 504 823

 

Termin zgłaszania się osób chętnych do projektu upływa w dniu 23 marca 2012 roku.