Informacje o OPS

KOMITET SPOŁECZNY

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 09.02.2015r. na:

 

    Usługę obejmującą poradnictwo psychologiczne/wsparcie psychologiczne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od marca do grudnia 2015r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

Gabinet Psychologiczny

Jarosz Marta

32-300 Olkusz

ul. Krakowska 3

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Z ofert spełniających wymogi formalne w/w oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 09.02.2015r. na:

 

    Usługę obejmującą poradnictwo prawne dla osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (osoby doznające przemocy i stosujące przemoc) z terenu Miasta i Gminy Olkusz, w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy OPS w Olkuszu, na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od marca do grudnia 2015r. ( dwie godziny w tygodniu).

 

Z przedstawionych ofert, które spełniły wymagania formalne wybrano ofertę:

Kancelaria Radcy Prawnego

Kolano Rafał

40-035 Katowice

ul. Jagiellońska 6/17

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo.

Informacja

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu pod patronatem Fundacji Iskierka po raz kolejny starali  się o wsparcie finansowe na leczenie pięcioletniego Wojtusia Kalińskiego.

W trzeciej  turze  zbiórki w okresie od dnia 05.02.2015r. do 13.02.2015r.   uczestniczyli:

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu ? 440,48 zł

II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu ? 109,93 zł

IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu ? 294,65 zł

Zespół Szkół  Nr 3 w Olkuszu ? 0 zł

Językowe Przedszkole Niepubliczne  ?Kraina Wiewiórek? w Olkuszu -124 zł.

Serdecznie dziękujemy

Informacja

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej  w Olkuszu pod patronatem Fundacji Iskierka po raz kolejny starali  się o   wsparcie finansowe na leczenie pięcioletniego Wojtusia Kalińskiego.

W drugiej turze  zbiórki 12.01.2015r do 23.01.2015 r uczestniczyło  9 szkół i przedszkoli.

 W tym:

Przedszkole Nr 3  w Olkuszu ?236,84 zł

Przedszkole Nr 5 w Olkuszu ? 179,68 zł

Przedszkole w Żuradzie ? 104,36 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu ? 160,85 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olkuszu ? 687 zł

Szkoła Podstawowa Nr 6  Olkuszu ? 73,25 zł

Szkoła Podstawowa  w  Zedermanie ? 60,16 zł

Szkoła Podstawowa w Kosmolowie ? 143,44 zł

Szkoła Podstawowa  w  Żuradzie  - 402,28 zł.

Dzięki hojności  ofiarodawców     zebraliśmy   kwotę 2047,86  zł.