Informacje o OPS

Życzenia

 

Naszej Drogiej Pani Dyrektor Danucie Pietraszewskiej ?z okazji 25-lecia pracy na stanowisku dyrektora życzymy dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i tego, by świętowany Jubileusz stał się powodem do zadowolenia, jak również bodźcem do dalszego działania.
W tym szczególnym dniu prosimy przyjąć podziękowania za Pani zaangażowanie, sumienność i rzetelność w codziennej pracy, a także życzenia wytrwałości i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku oraz satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć.

 

 

Życzą pracownicy

Czytaj więcej: Życzenia

Komitet Społeczny "Razem"

W dniu 22.08.2015r po raz kolejny Komitet Społeczny "Razem", który działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu zorganizował zbiórkę środków czystości i artykułów szkolnych w czterech dyskontach Biedronka.Dzięki ofiarności wielu osób mogliśmy  obdarować 37 rodzin artykułami szkolnymi, w tym 80 dzieci i 39 osób/rodzin środkami czystości.Za wsparcie i okazaną pomoc serdecznie dziękuję klientom sieci Biedronka, kierownictwu i personelowi sklepów, pracownikom oraz wolontariuszom za zaangażowanie i bezinteresowną pracę.

Pracownicy socjalni zaangażowani w organizację i przeprowadzenie zbiórki:

Marta Jędrasik

Renata Wcisło-Lekston

Monika Kalińska

Anna Mazur

Iwona Głowacka

Magdalena Bień

Aneta Ścigaj

Marta Nabielska

Za pomoc dziękuję również asystentom rodziny:

Agnieszka Konieczna-Zielonka

Jolanta Banyś

 

Czytaj więcej: Komitet Społeczny "Razem"

PRELEKCJA

    W dniu 21.07.2015r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, Magdalena Bień i Renata Wcisło-Lekston na zaproszenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali prelekcję dotyczącą działalności tut. Ośrodka. Pracownicy socjalni przybliżyli zasady udzielania pomocy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, scharakteryzowali pracę poszczególnych działów znajdujących się w OPS. Na zakończenie uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.   

Jarosławiec 2015

     W dniu dzisiejszym 54 dzieci z rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, wyjechało na kolonie letnie nad morze bałtyckie. Dzieci w wieku od 8 do 14 lat będą wypoczywały na 14 dniowym turnusie w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym ?Róża Wiatrów? w Jarosławcu.

Dzieci pożegnały się z rodzicami z uśmiechem na twarzy i z oczekiwaniami na nowe przygody i atrakcje czekające je na pięknych plażach Bałtyku.

 

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka życzą wszystkim dzieciom udanego wypoczynku i słonecznej pogody.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak spr. OPS 271/2/2015

Olkusz, dnia  24.06.2015r

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ? świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego  dwudaniowego posiłku  dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Olkuszu?

 

wybrano ofertę nr 1:

   

Sprzedaż Artykułów Spożywczych

Grzegorz Mucha

ul. Żeromskiego 1

32-300 Olkusz

 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY