Informacje o OPS

Informacja

    Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie sposobu i trybu
postepowania w sprawach o świadczenia rodzinne i fundusz alimenatcyjny, zamieszczone
na stronie internetowej druki dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sa nieaktualne.

Ogłoszenie


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU REALIZUJE PROJEKT SYSTEMOWY

pt.?Równe szanse ? aktywizacja społeczna  i zawodowa osób bezrobotnych??
 

      współfinansowany przez Unię Europejską

      z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura
Projektu mieszczącego się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu,
Aleja 1000 - lecia 15c na parterze ? pokój nr 8

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 ? 15.
Tel. 032 641-32-12 , 781 504 823

 

Termin zgłaszania się osób chętnych do projektu upływa w dniu 23 marca 2012 roku.

PUNKT PORADNICTWA


PUNKT PORADNICTWA
 

PSYCHOLOG

21.11.2012r    środa     15.00- 19.00
28.11.2012r.   środa     15.00- 19.00


PEDAGOG

21.11.2012r.   środa            15.00- 19.00
28.11.2012r.   środa            15.00- 19.00


PRACOWNIK SOCJALNY

09.11.2012r.   piątek                   15.30- 19.30
16.11.2012r.   piątek                   15.30- 19.30

DORADCA ZAWODOWY

06.11.2012r.   wtorek                   15.15- 19.15
13.11.2012r.   wtorek                   15.15 - 19.15


PRAWNIK

13.11.2012r.   wtorek                  15.30- 19.30
27.11.2012r.   wtorek                  15.30- 19.30
 

?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie?

?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie?
 
W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w dniu 21.05.2012r. odbyło się, szkolenie specjalistyczne dla osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Olkusz pt. ?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie? w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Szkolenie skierowane było do przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, a prowadzone przez trenerów Ośrodka Profilaktyki i Psychoedukacji w Bielsku ? Białej, ul. Czwartaków 2/28a.

Czytaj więcej: ?Przemoc wobec dzieci ? identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie?

Szkolenie

?Jak motywować osoby doznające i stosujące przemoc
do zmian w zachowaniu?
    W sali konferencyjnej De ? Facto w Olkuszu w dniach 14-15.11.2012r. odbyły się dwa cykle szkolenia specjalistycznego, dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Olkusz pt. ?Jak motywować osoby doznające i stosujące przemoc do zmian w zachowaniu?.
Pierwszy cykl szkolenia skierowany był do przedstawicieli policji i księży, natomiast drugi cykl- dla kuratorów i pracowników socjalnych.